Kontakt

GEMERPLUS s.r.o.,

Prievrana 73, 987 01 Poltár

 

IČO: 36 050 679

IČ DPH: SK 2020082273

 

Kontaktná osoba: Július Kurčík ml.

T.č. : +421918107540

 

Číslo účtu: 1517991059/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0015 1799 1059