O nás

Spoločnosť GEMERPLUS, s.r.o. vznikla v roku 2001. Jej primárnym predmetom podnikania je poľnohospodárska činnosť, či už rastlinná alebo živočíšna výroba a jej následná finalizácia. Okrem iného sa ešte zaoberá poskytovaním služieb v poľnohospodárstve, poľovníctve a lesníctve.

 

gemerplus